Förstudie: Testbädd för vägtågs-applikationer
Research Project , 2013 – 2014

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för Vägtågtågspplikationer inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansökan om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Participants

Mattias Wahde (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

ASTA, Active Safety Test Area

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-01929
Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2020-05-29