Bioenergipotentialer - geografisk fördelning och påverkan av hållbarhetskrav inom EU
Research Project , 2012 – 2014

Description missing.

Participants

Göran Berndes (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Funding

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 400,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-04-20