Bioenergipotentialer - geografisk fördelning och påverkan av hållbarhetskrav inom EU
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20