EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK: Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink
Research Project, 2013 – 2015

Utveckling av en teknikplattform för att biotillverka (bioprinta) 3D mjuka vävnader (hud och brosk) med väldefinierad mikroarkitektur och strukturell integritet med hjälp av: Nanocellulosan som en cell-kompatibel, injicerbar scaffold / Cellink och regenHUs bioprinter.

Participants

Paul Gatenholm (contact)

Polymer Technology

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-03472
Funding Chalmers participation during 2013–2015

More information

Latest update

2021-03-26