EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK: Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink
Research Project , 2013 – 2015

Utveckling av en teknikplattform för att biotillverka (bioprinta) 3D mjuka vävnader (hud och brosk) med väldefinierad mikroarkitektur och strukturell integritet med hjälp av: Nanocellulosan som en cell-kompatibel, injicerbar scaffold / Cellink och regenHUs bioprinter.

Participants

Paul Gatenholm (contact)

Professor vid Polymer Technology

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015 with 1,249,665.00 SEK

More information

Latest update

2016-10-25