EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK: Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink
Research Project , 2013 – 2015

Utveckling av en teknikplattform för att biotillverka (bioprinta) 3D mjuka vävnader (hud och brosk) med väldefinierad mikroarkitektur och strukturell integritet med hjälp av: Nanocellulosan som en cell-kompatibel, injicerbar scaffold / Cellink och regenHUs bioprinter.

Participants

Paul Gatenholm (contact)

Full Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Polymer Technology

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015

More information

Latest update

2021-03-26