EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK: Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Utveckling av en teknikplattform för att biotillverka (bioprinta) 3D mjuka vävnader (hud och brosk) med väldefinierad mikroarkitektur och strukturell integritet med hjälp av: Nanocellulosan som en cell-kompatibel, injicerbar scaffold / Cellink och regenHUs bioprinter.

Deltagare

Paul Gatenholm (kontakt)

Professor vid Polymerteknologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-25