Självverkande kylbaffelsystem
Research Project , 2013 – 2015

Projektet handlar om att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar med självverkande kylbaffelsystem. Doktorsarbetet syftar till att - beskriva funktionen hos system med självverkande kylbafflar med kontinuerligt flöde av köldbärare vid rumstemperatur, såväl med avseende på dess kapacitet att kyla i typiska kontorsrum (energi/effekt) som med avseende på termisk komfort i kontorsrummen - jämföra funktionen hos självverkande kylbafflar med motsvarande funktion hos traditionell teknik med intermittent styrt flöde av köldbärare med lägre temperatur än rumstemperaturen.

Participants

Jonas Gräslund (contact)

Adj professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Services Engineering

Funding

Skanska

Funding Chalmers participation during 2013–2015

More information

Latest update

2018-06-12