Självverkande kylbaffelsystem
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet handlar om att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar med självverkande kylbaffelsystem. Doktorsarbetet syftar till att - beskriva funktionen hos system med självverkande kylbafflar med kontinuerligt flöde av köldbärare vid rumstemperatur, såväl med avseende på dess kapacitet att kyla i typiska kontorsrum (energi/effekt) som med avseende på termisk komfort i kontorsrummen - jämföra funktionen hos självverkande kylbafflar med motsvarande funktion hos traditionell teknik med intermittent styrt flöde av köldbärare med lägre temperatur än rumstemperaturen.

Deltagare

Jonas Gräslund (kontakt)

Adj professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Finansiering

Skanska

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-12