Beslutsstöd för samhällets kritiska flöden
Research Project , 2013 – 2016

I projektet Beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden tittar vi på informationsdelning mellan aktörer och hur vi kan bygga upp ett beslutstödskoncept kring samhällskritiska flöden. Fallstudiernas fokus ligger på hantering av dagvatten respektive höga flöden och stigande havsnivåer i Göteborg med kranskommuner.

Participants

Ulrika Palme (contact)

Universitetslektor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Gryaab

Göteborg, Sweden

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Göteborg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Saab AB

Bromma, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Civil Contingencies Agency

Funding Chalmers participation during 2013–2014 with 985,500.00 SEK

More information

Latest update

2016-04-15