Skogskemi: Hållbara kemikalier och material
Research Project , 2013 – 2014

Projektet har uppnått sitt mål att genomföra pre-Feed-studier och systemanalys av de 3 värdekedjorna butanol, olefiner och metanol utgående från byggstenarna socker och syntesgas. Projektets övergripande syfte har varit att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar konkurrenskraftig produktion för svensk skogs- och kemiindustrin. Förutom de tekniska resultaten har projektet bidragit till det syftet genom att skapa ett nätverk mellan skogs- och kemiindustri och genom att öka kunskapen om värdekedjorna och deras förutsättning med hjälp av systemanalytiska verktyg.

Participants

Matteo Morandin (contact)

Forskarassistent at Industrial Energy Systems and Technologies

Carl Johan Franzén

Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

Akzo Nobel Surface Chemistry

Stenungsund, Sweden

BioEndev

Umeå, Sweden

Borealis AB

Stenungsund, Sweden

CIT Industriell Energi AB

Göteborg, Sweden

Domsjö Fabriker

Domsjö, Sweden

Holmen Energi

Domsjö, Sweden

Ineos Sverige AB

Stenungsund, Sweden

Metso power AB

Gothenburg, Sweden

MoRe Research

Örnsköldsvik, Sweden

Perstorp BioProducts

Stenungsund, Sweden

SCA Forest Products

Sundsvall, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Sveaskog

Stockholm, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

Funding

Processum Biorefinery Initiative AB

Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06