Installationstekniska Miljöinnovationer - Etablering av samverkan mellan Sverige och Kina
Research Project , 2012 – 2013

Projektets syfte är att planera för och etablera samverkan mellan Chalmers Tekniska Högskola, CABR - China Academy of Building Research in Beijing, och Svenska industripartners. Målet är att de medverkande organisationerna ska samverka kring forskning och utveckling av innovationer inom områdena inomhusmiljö och byggnaders energianvändning. Parterna har i samverkan utarbetat och enats om en plan för ett treårigt innovationsprojekt inom det aktuella området. Projektets syfte och mål därmed uppfyllda.

Participants

Lars Ekberg (contact)

Adjunct Professor at Building Services Engineering

Collaborations

China Academy of Building Research (CABR)

Beijing, China

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-03204
Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-06-25