Vindkraft för fartyg I+II
Research Project , 2012 – 2014

Projektets syfte är att undersöka och om möjligt validera teknologin för utnyttjande av vindkraft för att uppnå betydande bränslebesparingar på kommersiella fartyg. Teknologi för att skapa betydande bränslebesparing på kommersiella fartyg, genom att använda den inneboende energin i havsvindar till att generera både elektricitet och framdrivningskraft, har utvecklats av företaget PROPit AB. Den grundläggande iden är att tillämpa konventionell och väl beprövad vindkraftsteknologi i den marina miljön, där turbinen förutom att producera el även fungerar som seglen på en vanlig segelbåt. Den primära målgruppen för systemet är gas- och oljetankers eller bulkfartyg, med stor och öppen däcksyta.

Participants

Ola Carlson (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Lloyd's Register ODS AB

Stockholm, Sweden

PROPit

Södertälje, Sweden

Stena Shipping AB

Gothenburg, Sweden

Wallenius Marine AB

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 2,350,000.00 SEK

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 1,510,000.00 SEK

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2014 with 1,950,000.00 SEK

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 1,500,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/vi...

Latest update

2017-03-22