Vindkraft för fartyg I+II
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektets syfte är att undersöka och om möjligt validera teknologin för utnyttjande av vindkraft för att uppnå betydande bränslebesparingar på kommersiella fartyg. Teknologi för att skapa betydande bränslebesparing på kommersiella fartyg, genom att använda den inneboende energin i havsvindar till att generera både elektricitet och framdrivningskraft, har utvecklats av företaget PROPit AB. Den grundläggande iden är att tillämpa konventionell och väl beprövad vindkraftsteknologi i den marina miljön, där turbinen förutom att producera el även fungerar som seglen på en vanlig segelbåt. Den primära målgruppen för systemet är gas- och oljetankers eller bulkfartyg, med stor och öppen däcksyta.

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Lloyd's Register ODS AB

Stockholm, Sweden

PROPit

Södertälje, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Wallenius Marine AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37118-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 612-0215-14
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Energimyndigheten

Projekt-id: P38919-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 612-0840-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/vi...

Senast uppdaterat

2017-03-22