Katalytisk hydrokrackning av svartlut, lignin och vedrester från massatillverkning till flytande bränsle och kemikalier
Research Project , 2014 – 2016

Det aktuella projektet syftade till att möjliggöra vidare processutveckling och kartläggning av reaktionsmekanismer. Viktiga delmål var att utveckla kunskap om vad som påverkar produktfördelningen, att ta fram en konceptuell processdesign och att utveckla analysteknik för att kunna förstå och styra processen. På lite längre sikt var målet en process med högt utbyte baserad enbart på utnyttjandet av insatskemikalier som normalt utnyttjas i massaprocessen (t.ex. natrium och kalium), biprodukter från massaprocessen (t.ex. metanol) eller produkter som genereras internt under ligninets omvandling (t.ex. fenol).

Participants

Lennart Vamling (contact)

Professor vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemical Technology, Forest Products and Chemical Engineering

Funding

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-04-24