Prediktering av termomekanisk utmattning av superlegeringskomponenter
Research Project , 2013 – 2015

Projektet som är en förlängning av ett NFFP5-projekt med samma namn avser att utveckla metoder för simulering av beteenden i valda superlegeringar under cyklisk termomekanisk belastning och bestämma en komponents livslängd under dessa förhållanden. Metoderna ska vara effektiva och användbara för industriella tillämpningar. Förväntade effekter och resultat Projektet kommer att leverera metoder för simulering av deformation/spänning/töjning och livslängd under cyklisk termomekanisk belastning. Detta blir allt viktigare att ha tillgång till inom flygmotorindustrin då kraven på lägre vikt och ökad driftstemperatur ständigt skärps. Införandet av dessa metoder ökar tillförlitligheten i resultaten och därmed möjlighet att sänka osäkerhetsfaktorer. Kalibrerade/validerade materialparametrar kommer att tas fram för av företaget valda superlegeringar. Planerat upplägg och genomförande FE-modellering av provstavsresultat där provstavarna utsatts för olika typer av cyklisk belastning kommer att vara grunden dels till att se om befintliga metoder eventuellt måste utvecklas vidare och dels för materialparameterkalibrering. Experimenten sker inom systerprojektet ´Termomekanisk utmattning av superlegeringar´.

Participants

Ragnar Larsson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2015 with 1,979,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-26