En lastad ledskenas värmeöverföring 2
Research Project , 2013 – 2015

Projektet syftar till att studera en lastad ledskenas värmeöverföring, med mål att ta fram validerade analysmetoder (CFD) och korrelationer, som behövs i kommande utvecklingsprojekt. Speciellt fokus är att studera instationära effekter ifrån uppströms turbinsteg och off-design uppförande. Ett annat syfte med projektet (WP2) är att utveckla Chalmers inom värmeöverföringsområdet genom ett mindre experiment i Chalmers linjärkaskad för att validera värmeöverföringsmätteknik och studera värmeövergången på en separerad ledskena.

Participants

Lars Davidson (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Valery Chernoray

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Martin Johansson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

University of Oxford

Oxford, United Kingdom

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-01138
Funding Chalmers participation during 2013–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-14