En lastad ledskenas värmeöverföring 2
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet syftar till att studera en lastad ledskenas värmeöverföring, med mål att ta fram validerade analysmetoder (CFD) och korrelationer, som behövs i kommande utvecklingsprojekt. Speciellt fokus är att studera instationära effekter ifrån uppströms turbinsteg och off-design uppförande. Ett annat syfte med projektet (WP2) är att utveckla Chalmers inom värmeöverföringsområdet genom ett mindre experiment i Chalmers linjärkaskad för att validera värmeöverföringsmätteknik och studera värmeövergången på en separerad ledskena.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Valery Chernoray

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Martin Johansson

Gästforskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

University of Oxford

Oxford, United Kingdom

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-14