Motorer för Effektiv Framdrivning
Research Project , 2013 – 2014

Projektet startades utifrån ett behov av djupare förståelse av systemanalys för propellerfläktmotorer (´Open Rotor engines´) och alternativa radikala motortyper som inom 20 år förutses kunna ta en stor del av flygmotormarknaden. Inom projektet har därför metoder utvecklats för att simulera motroterande propellerfläktar och analyser av regionala flygplan försedda med dessa genomförts. Vidare studier har gjorts av hybrider mellan propellerfläktar och kapslade fläktar med möjligt till stora energibesparingar och som ger möjligheter att skärma av och dämpa rotorbuller.

Participants

Tomas Grönstedt (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Fluid Dynamics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Created

2015-03-26