Motorer för Effektiv Framdrivning
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet startades utifrån ett behov av djupare förståelse av systemanalys för propellerfläktmotorer (´Open Rotor engines´) och alternativa radikala motortyper som inom 20 år förutses kunna ta en stor del av flygmotormarknaden. Inom projektet har därför metoder utvecklats för att simulera motroterande propellerfläktar och analyser av regionala flygplan försedda med dessa genomförts. Vidare studier har gjorts av hybrider mellan propellerfläktar och kapslade fläktar med möjligt till stora energibesparingar och som ger möjligheter att skärma av och dämpa rotorbuller.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-01188
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-03-26