Improved Water Quality made simple by Self-cleaning Membranes
Research Project , 2015 – 2017

I media har vi på senare tid hört flera incidenter där kvalitén på vårt dricksvatten har varit så dåligt att det inte har kunnat användas direkt ur kranen. Det kan vara bakterier eller olika föroreningar som har gjort vattnet otjänligt. Alla sådana störningar får svåra konsekvenser för samhället men framför allt för de drabbade människorna kan förgiftningen vara ödesdiger. Vi måste ha teknik som kan förhindra detta utan att höja kostnaderna allt för mycket. Givetvis måste vi även ha samma synssätt på avloppsvatten oavsett om det är från bebyggelse eller industri. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle om vi inte kan garantera kvalitén på det vatten som vi släpper ut i ekosystemet. Att använda membran är ett effektivt samt relativt billigt sätt att uppnå rent vatten. Nackdelen är att smutsen fastnar i membranen och får dessa att till slut sätta igen. Det existerar olika sätt att återställa membranen men ofta innebär det en störning i reningsprocessen. Vi kommer använda nanoteknik för att ge membranen en självrenande funktion. Små nanopartiklar av material som kan fånga in solljus för att senare ta bort smutsen ger just en sådan självrenande funktion. Inom ramen av projektet kommer vi modifiera nanopartiklarna så att de kan ta bort olika sorters smuts (enkla organiska material till bakteriers cellmembran) som kan finnas i vattnet (dricksvatten och avloppsvatten). För att kunna uppnå detta arbetar vi gränsöverskridande, teoretiskt och experimentellt, samt med olika discipliner, så som miljöteknik, kemi, och fysik. Långsiktigt har vi dessutom möjlighet att inte bara ta bort smutsen utan också se till att omvandla energin till en form som vi kan använda, t.ex kemiskt bränsle (vätgas och metan). Detta kommer i så fall medföra stora förändringar för de olika reningsverken. De kommer att gå från att vara stora energislukare till att bli energiproducenter.

Participants

Anders Hellman (contact)

Professor at Chalmers, Physics, Chemical Physics

Funding

Formas

Project ID: 2014-1478
Funding Chalmers participation during 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology (SO 2010-2017, EI 2018-)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2015-11-09