Säker vattenkvalitet genom användandet av självrenande membran
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

I media har vi på senare tid hört flera incidenter där kvalitén på vårt dricksvatten har varit så dåligt att det inte har kunnat användas direkt ur kranen. Det kan vara bakterier eller olika föroreningar som har gjort vattnet otjänligt. Alla sådana störningar får svåra konsekvenser för samhället men framför allt för de drabbade människorna kan förgiftningen vara ödesdiger. Vi måste ha teknik som kan förhindra detta utan att höja kostnaderna allt för mycket. Givetvis måste vi även ha samma synssätt på avloppsvatten oavsett om det är från bebyggelse eller industri. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle om vi inte kan garantera kvalitén på det vatten som vi släpper ut i ekosystemet. Att använda membran är ett effektivt samt relativt billigt sätt att uppnå rent vatten. Nackdelen är att smutsen fastnar i membranen och får dessa att till slut sätta igen. Det existerar olika sätt att återställa membranen men ofta innebär det en störning i reningsprocessen. Vi kommer använda nanoteknik för att ge membranen en självrenande funktion. Små nanopartiklar av material som kan fånga in solljus för att senare ta bort smutsen ger just en sådan självrenande funktion. Inom ramen av projektet kommer vi modifiera nanopartiklarna så att de kan ta bort olika sorters smuts (enkla organiska material till bakteriers cellmembran) som kan finnas i vattnet (dricksvatten och avloppsvatten). För att kunna uppnå detta arbetar vi gränsöverskridande, teoretiskt och experimentellt, samt med olika discipliner, så som miljöteknik, kemi, och fysik. Långsiktigt har vi dessutom möjlighet att inte bara ta bort smutsen utan också se till att omvandla energin till en form som vi kan använda, t.ex kemiskt bränsle (vätgas och metan). Detta kommer i så fall medföra stora förändringar för de olika reningsverken. De kommer att gå från att vara stora energislukare till att bli energiproducenter.

Deltagare

Anders Hellman (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2014-1478
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-09