Research and development in fusion reactor technology
Research Project , 2012

Den koordinerade europeiska fusionsforskningen syftar till att utveckla en ny typ av kärnreaktor som tar tillvara den kärnenergi som frigörs vid sammanslagning (fusion) av lätta atomkärnor. Kärnbränslet i en framtida fusionsreaktor är isotoper av grundämnet väte, och den produkt som bildas i kärnreaktionen är grundämnet helium. Fusionsenergin har potential att i framtiden bli en storskalig, uthållig och miljövänlig energikälla som har förutsättningar för att kunna tillgodose en stor del av världens energibehov. Utvecklandet av fusionsenergi är definierat som en "key action" i EU:s forskningsprogram. I Sverige har Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott i sin utredning om framtida energikällor slagit fast att fusionsenergin kan bli ett viktigt komplement till förnybara energikällor och de anser att det krävs en kraftfull fortsatt svensk satsning på fusionsforskning. Ännu återstår dock mycket stora forskningsinsatser för att få en fusionsreaktor att fungera och producera energi.

Participants

Pär Strand (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Astronomy and Plasmaphysics, Plasma Physics and Fusion Energy

Dimitriy Yadykin

Forskningsingenjör vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Astronomy and Plasmaphysics, Plasma Physics and Fusion Energy

Collaborations

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-01-17