Forskning och utveckling av fusionsreaktorteknik
Forskningsprojekt , 2012

Den koordinerade europeiska fusionsforskningen syftar till att utveckla en ny typ av kärnreaktor som tar tillvara den kärnenergi som frigörs vid sammanslagning (fusion) av lätta atomkärnor. Kärnbränslet i en framtida fusionsreaktor är isotoper av grundämnet väte, och den produkt som bildas i kärnreaktionen är grundämnet helium. Fusionsenergin har potential att i framtiden bli en storskalig, uthållig och miljövänlig energikälla som har förutsättningar för att kunna tillgodose en stor del av världens energibehov. Utvecklandet av fusionsenergi är definierat som en "key action" i EU:s forskningsprogram. I Sverige har Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott i sin utredning om framtida energikällor slagit fast att fusionsenergin kan bli ett viktigt komplement till förnybara energikällor och de anser att det krävs en kraftfull fortsatt svensk satsning på fusionsforskning. Ännu återstår dock mycket stora forskningsinsatser för att få en fusionsreaktor att fungera och producera energi.

Deltagare

Pär Strand (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Plasmafysik och fusionsenergi

Dimitriy Yadykin

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Astronomi och plasmafysik, Plasmafysik och fusionsenergi

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-17