Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application (ANTWaY )
Research Project , 2014 – 2016

ANTWaYs mål är att utveckla en multimodala (manuellt styrda och fullt autonoma) lastbil, vilka både individuellt och genom kommunikation med en styrcentral kan hantera lastning- och lossnings relaterade uppgifter i miljöer med flera fordon, genom att använda information från centralen och närliggande fordon för att positionera sig och navigera på ett säkert och bränsle-effektivt sätt. - Integrera en högautonom lastbil i ett fysiskt arbetsområde tillsammans med andra fordon och en ledningscentral. - Implementation av fullt autonoma lastbilar styrda via en ledningscentral. Förväntade effekter och resultat ANTWaY syftar till att leverera resultat på flera nivåer. Två typer av fordonsautomation kommer att visas, full- och semi-automation. Utvecklingen kommer att centreras kring olika nyckelområden; Fordonsnavigering, Sensorbaserad uppfattning av objekt inom ett definierat arbetsområde utomhus, Ego-positionering av fordon och Site management. Resultaten kommer att visas som fysiska demonstratorer och presentation, samt i samband med workshops organiserade av projektet och presentation på konferenser. Planerat upplägg och genomförande För att hantera detta komplexa system har arbetet delats upp i 9 arbetspaket. De flesta arbetspaketen är verksamma parallellt, och interagerar regelbundet med varandra. Systemet kommer utvecklas stegvis där första steget är krav sättning, därefter upphandling följt av implementering och testning. Insatser kommer göras för att involvera slutanvändare från olika delar av transportindustrin under hela projektperioden för att möta industrins behov och föra projektresultatet närmare produktion. Prototypsystemet kommer demonstreras i en verklig omgivning.

Participants

Mattias Wahde (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Kollmorgen Särö AB

Mölndal, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01399
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-05-29