Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX
Research Project , 2014 – 2017

Att kvantifiera potentiell CO2 besparing medelst ett lågkostnads mildhybridsystem baserat på 48V som systemspänning. - Reducera bränsleförbrukning med 8-10g CO2/km i genomsnitt per bil - Möta kommande lagkrav på flottförbrukning som kommer träda i kraft från 2020 och 2025 - Studera hur vi kan utnyttja 48V systemspänning för att sänka bränsleförbrukning, förbättra aktiv säkerhet och förbättra kundtillfredställelse. - Skapa kärn-kompetens för tillämpad forskning inom 48V elkraft arkitektur mellan akademien och industri

Participants

Torbjörn Thiringer (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Stefan Lundberg

Lecturer at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Stefan Skoog

Post doc at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2013-04646
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2015-05-06