Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX

Att kvantifiera potentiell CO2 besparing medelst ett lågkostnads mildhybridsystem baserat på 48V som systemspänning. - Reducera bränsleförbrukning med 8-10g CO2/km i genomsnitt per bil - Möta kommande lagkrav på flottförbrukning som kommer träda i kraft från 2020 och 2025 - Studera hur vi kan utnyttja 48V systemspänning för att sänka bränsleförbrukning, förbättra aktiv säkerhet och förbättra kundtillfredställelse. - Skapa kärn-kompetens för tillämpad forskning inom 48V elkraft arkitektur mellan akademien och industri

Participants

Torbjörn Thiringer (contact)

Professor at Energy and Environment, Electric Power Engineering

Stefan Lundberg

Tekniklektor at Energy and Environment, Electric Power Engineering

Stefan Skoog

Doktorand at Energy and Environment, Electric Power Engineering

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Energy

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-05-06