Mildhybridisering genom 48 V spänningssystem
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Att kvantifiera potentiell CO2 besparing medelst ett lågkostnads mildhybridsystem baserat på 48V som systemspänning. - Reducera bränsleförbrukning med 8-10g CO2/km i genomsnitt per bil - Möta kommande lagkrav på flottförbrukning som kommer träda i kraft från 2020 och 2025 - Studera hur vi kan utnyttja 48V systemspänning för att sänka bränsleförbrukning, förbättra aktiv säkerhet och förbättra kundtillfredställelse. - Skapa kärn-kompetens för tillämpad forskning inom 48V elkraft arkitektur mellan akademien och industri

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Stefan Lundberg

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Stefan Skoog

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04646
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-05-06