Innovative components manufacturing technology through powder technology (Stage 2)
Research Project, 2014 – 2016

Konkurrenskraftig och hållbar produktion bygger på teknologi med högt förädlingsvärde där denna anpassas till olika behov av produkter och lösningar. Pulverteknik är sådan teknologi där Sverige är världsledande med 25-30% av all framställning av metallpulver och tillgång till tillverkningsmetoder för pulverkomponenter via nyckelaktörer inom industri, universitet och institut. Syftet med projektet är att föra samman existerande och/eller modifierad pulverteknologi med fokus på produkter inom flyg, fordon och avancerade energitillämpningar. Inom projektet utvecklas tekniker kring HIP och additiv tillverkning för dyra material (t ex Ni och Ti) samt ny bearbetningsteknologi. I projektet tas ett samlat grepp kring sintring för PM-stål, MIM samt metal printing. Förarbete kring standardisering adresserar pulverkarakterisering och materialdata.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Maheswaran Vattur Sundaram

Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Collaborations

AGA Gas AB

Göteborg, Sweden

Avure Technologies AB

Västerås, Sweden

Mid Sweden University

Sundsvall, Sweden

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-00795
Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-09-15