Innovativ komponentteknologi via pulverteknik (Steg 2)
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Konkurrenskraftig och hållbar produktion bygger på teknologi med högt förädlingsvärde där denna anpassas till olika behov av produkter och lösningar. Pulverteknik är sådan teknologi där Sverige är världsledande med 25-30% av all framställning av metallpulver och tillgång till tillverkningsmetoder för pulverkomponenter via nyckelaktörer inom industri, universitet och institut. Syftet med projektet är att föra samman existerande och/eller modifierad pulverteknologi med fokus på produkter inom flyg, fordon och avancerade energitillämpningar. Inom projektet utvecklas tekniker kring HIP och additiv tillverkning för dyra material (t ex Ni och Ti) samt ny bearbetningsteknologi. I projektet tas ett samlat grepp kring sintring för PM-stål, MIM samt metal printing. Förarbete kring standardisering adresserar pulverkarakterisering och materialdata.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Maheswaran Vattur Sundaram

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

AGA Gas AB

Göteborg, Sweden

Avure Technologies AB

Västerås, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-00795
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15