EUREKA E!9156 Carbon PMHM CTH
Research Project, 2014 – 2015

För både sinterstål och hårdmetall gäller att kol har en unik roll, dels som reduktionsmedel och dels för kolkontroll. Detta projekt syftar till att etablera nya koncept när det gäller att nyttja olika kolkällor för dessa ändamål och styra atmosfären i processerna. Innovationen ligger i att just nyttja kolets egenskaper för dessa syften. För de två tillämpningar som adresseras är detta viktigt eftersom vi talar om stor potential att designa nya produkter.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-04428
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-03-26