EUREKA E!9156 Carbon PMHM CTH

För både sinterstål och hårdmetall gäller att kol har en unik roll, dels som reduktionsmedel och dels för kolkontroll. Detta projekt syftar till att etablera nya koncept när det gäller att nyttja olika kolkällor för dessa ändamål och styra atmosfären i processerna. Innovationen ligger i att just nyttja kolets egenskaper för dessa syften. För de två tillämpningar som adresseras är detta viktigt eftersom vi talar om stor potential att designa nya produkter.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor at Materials and Manufacturing Technology

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-11-10