EUREKA E!9156 Carbon PMHM CTH
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

För både sinterstål och hårdmetall gäller att kol har en unik roll, dels som reduktionsmedel och dels för kolkontroll. Detta projekt syftar till att etablera nya koncept när det gäller att nyttja olika kolkällor för dessa ändamål och styra atmosfären i processerna. Innovationen ligger i att just nyttja kolets egenskaper för dessa syften. För de två tillämpningar som adresseras är detta viktigt eftersom vi talar om stor potential att designa nya produkter.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-04428
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-26