PrehospIT-stroke
Research Project, 2014 – 2017

Prehospital sjukvård står inför stora utmaningar. Rätt utnyttjat kan eHälsa på ett signifikant sätt bidra till att möta dessa. Syftet med PrehospIT-Stroke är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt framgångsrik innovation och utveckling med hjälp av eHälsa för näringsliv och sjukvård. Huvudmålen är att dels utforma en rekommendation till harmonisering av termer, begrepp och interoperabilitet, och dels verifiera denna genom att åskådliggöra förbättringar i den prehospitala strokekedjan. Dessutom finns delmål i form av bl.a. produktkoncept och lösningar. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna.

Participants

Bengt-Arne Sjöqvist (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Signal Processing and Biomedical Engineering

Collaborations

Intersystem

Ängelholm, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Mediteq Svenkebo

Jonsered, Sweden

Norrbottens läns landsting

Luleå, Sweden

Ortivus

Danderyd, Sweden

Region Halland

Halmstad, Sweden

Region Kronoberg

Växjö, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

Region Västra Götaland

Vänersborg, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Siemens

Munich, Germany

SOS Alarm

Stockholm, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Västmanlands Läns Tidning

Västerås, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03640
Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2021-01-13