Övervakning av totalkolumnen av klor och ozon vid Harestua mätstation
Research Project , 2012

Atmosfärskolumnsmätningar genomförs av Chalmers Tekniska Högskola på uppdrag av Naturvårdsverket vid Harestua solobservatorium i Norge. Mätningarna är kopplade till det globala nätverket NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) och huvu dmålsättningen är att mäta kolumnen av klor (HCl+ClONO2), vilket är en indikator för stratosfärens potential för ozonuttunning. Dessutom studeras HCFC-22, som fungerar som en indikator för atmosfärens tillstånd av utbytesfreoner eftersom denna gas är den mest förekommande och snabbaste växande utbytesfreonen. Ett annat ämne som studeras är kolumnen av flour (HF). De mätdata som erhålls är av stor betydelse för miljömålet Skyddande ozonskikt.

Participants

Johan Mellqvist (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Microwave and Optical Remote Sensing, Optical Remote Sensing

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2014

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2013

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

More information

Latest update

2018-01-09