Övervakning av totalkolumnen av klor och ozon vid Harestua mätstation
Forskningsprojekt, 2012

Atmosfärskolumnsmätningar genomförs av Chalmers Tekniska Högskola på uppdrag av Naturvårdsverket vid Harestua solobservatorium i Norge. Mätningarna är kopplade till det globala nätverket NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) och huvu dmålsättningen är att mäta kolumnen av klor (HCl+ClONO2), vilket är en indikator för stratosfärens potential för ozonuttunning. Dessutom studeras HCFC-22, som fungerar som en indikator för atmosfärens tillstånd av utbytesfreoner eftersom denna gas är den mest förekommande och snabbaste växande utbytesfreonen. Ett annat ämne som studeras är kolumnen av flour (HF). De mätdata som erhålls är av stor betydelse för miljömålet Skyddande ozonskikt.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: 2251-13-001
Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Naturvårdsverket

Projekt-id: 2251-14-002
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-01509-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09