Utveckling av en forskningsagenda inom öppen innovation med fokus på aktionsforskning
Research Project , 2014 – 2015

Syftet med projektet ar att starka samarbetet mellan svenska och internationella forskare inom oppen innovation och att oka kompetensen kring metodik och publicering av oppen innovationsforskning. Specifikt tittar projektet närmare på aktionsforskning som en metodik för att beforska öppen innovation. Projektet involverar docent Marcel Bogers (Syddansk Universitet) som gastforskare vid Chalmers under 2015. Etablering av ett långsiktigt forskningssamarbete/utbyte mellan Prof. Bogers och forskare vid Chalmers Tekniska Högskola Ökade metodologiska färdigheter hos svenska forskare angående att beforska och publicera forskning om öppen innovation, generellt och specifikt med fokus på aktionsforskning. En planering för framtida forskningssamarbeten Gemensamma journalpublikationer, basedare på pågående arbete ( på kort sikt) och nya projekt (på lång sikt)

Participants

Anna Yström (contact)

Senior forskare vid Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 168,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2016-10-03