Corporate Entrepreneurship/ Entrepreneurial Leadership Lab (CELL)
Research Project , 2014 – 2015

1. Utveckla metoder/arbetssätt/processer för driva, coacha och utvärdera initiativen och att lära hur organisationer kan bli en bättre entreprenöriella miljöer

2.Bygga en stödjande plattform för CELL på Chalmers. Detta innebär exempelvis resurser som kan läggas på övergripande uppsättning och modell för IT-verktyg, lärmoduler, för mastersexamensupplägg, workshops m.m.

3. Utveckling av en entreprenöriell community. Detta innebär bl.a. organisering av workshops för att sprida och vidareutveckla kunskaperna till andra organisationer och entreprenörsutbildningar.

Det är en väletablerad ´sanning´ att det stora företagets sammanhang skapar komplexititet och rigiditet som förhindrar förnyelse. Innovation, kreativitet, entreprenörskap och initiativtagande är sannolikt de enda sätten för företag att på lång sikt behålla sin konkurrenskraft.

Vid sidan om att etablera nya sätt att driva internt entreprenörskap och akademisk utbildning för att stödja detta är förväntan att

- driva 4 lyckade initiativ

-utbilda 10 förändringsagenter

-utveckla entreprenörskap hos 4-8 yngre ledare

-öka företagens entreprenöriella förmåga

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015 with 1,200,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2016-12-12