SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering
Research Project, 2012 – 2014

SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt som fokuserat på att hitta en helhetslösning för den livsviktiga resursen vatten. Projektet har byggt ett starkt konsortium och utvecklat innovativa sensorlösningar kopplade till en kommunikationsplattform med avancerad datahantering och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. Vidare har projekt etablera en testbädd där sensorlösningarna och nya tjänster kunnat testas i verklig miljö hos dricksvattenaktörer och vattenintensiv industri.

Participants

Thomas Pettersson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2012-01208
Funding Chalmers participation during 2012–2014

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-09-15