Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan)
Research Project , 2014 – 2015

Företag rapporterar om problem i den taktiska planeringen på nätverksnivå, stora brister i existerande planeringsverktygs funktionalitet samt planeringsprocesser som inte stödjer beslutsfattandet. Projektets idé är att skapa förutsättningar för att på nätverksnivå planera så att flexibilitet, effektivitet och resursutnyttjande uppnås. Målet är att utveckla, implementera och sprida planeringsverktyg, metoder och arbetssätt som åstadkommer detta. I framtagandet av innovationer kring taktisk planering tas utgångspunkt i fyra branscher (livsmedel, verkstad, bygg och återvinning) med olika karaktäristik. Resultatet av projektet kommer att vara implementering av planering i nätverk på taktisk nivå med hjälp av nya produkter i form av planeringsverktyg, metoder, processer och IT-system. Effekten blir att företag blir flexibla, effektiva och når högt resursutnyttjande samt att Sverige kan fortsätta vara ett framstående produktionsland och ledare gällande nästa generation av produkter.

Participants

Linea Kjellsdotter (contact)

Forskare at Logistics & Transportation

Mats Johansson

Full Professor at Logistics & Transportation

Collaborations

Leröy Sweden

Kungshamn, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Optilon

Stockholm, Sweden

Optimity

Stockholm, Sweden

Plan Sweden

Stockholm, Sweden

Ragn-Sells

Sollentuna, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-11