Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan)
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Företag rapporterar om problem i den taktiska planeringen på nätverksnivå, stora brister i existerande planeringsverktygs funktionalitet samt planeringsprocesser som inte stödjer beslutsfattandet. Projektets idé är att skapa förutsättningar för att på nätverksnivå planera så att flexibilitet, effektivitet och resursutnyttjande uppnås. Målet är att utveckla, implementera och sprida planeringsverktyg, metoder och arbetssätt som åstadkommer detta. I framtagandet av innovationer kring taktisk planering tas utgångspunkt i fyra branscher (livsmedel, verkstad, bygg och återvinning) med olika karaktäristik. Resultatet av projektet kommer att vara implementering av planering i nätverk på taktisk nivå med hjälp av nya produkter i form av planeringsverktyg, metoder, processer och IT-system. Effekten blir att företag blir flexibla, effektiva och når högt resursutnyttjande samt att Sverige kan fortsätta vara ett framstående produktionsland och ledare gällande nästa generation av produkter.

Deltagare

Linea Kjellsdotter (kontakt)

Forskare vid Logistik och transport

Mats Johansson

Professor vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Leröy Sverige

Kungshamn, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

NCC

Solna, Sweden

Optilon

Stockholm, Sweden

Optimity

Stockholm, Sweden

Plan Sverige

Stockholm, Sweden

Ragn-Sells

Sollentuna, Sweden

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-21