Åldring av isolationsmaterial för HVDC-kablar
Research Project, 2015 – 2019

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla grundläggande kunskap om de faktorer som påverkar långtidsegenskaperna hos de isolationsmaterial som används i HVDC-kablar. Projektet förväntas resultera i en tydlig bestämning av tröskeln för isolationens nedbrytning och åldrande under DC förorsakat av elektriska och termiska påfrestningar. Arbetet kommer att inriktas mot att bedöma hur kabelns driftförhållanden påverkar materialets elektriska prestanda. Parallellt skall ett datorsimuleringsverktyg utvecklas för att kunna förutsäga variationer i de kritiska elektriska egenskaperna.

Participants

Stanislaw Gubanski (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, High Voltage Engineering

Funding

Swedish national grid

Project ID: 2014/1192
Funding Chalmers participation during 2015–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-11-23