Verksamhetsutveckling svensk-kinesiskt materialsamarbete
Research Project , 2014 – 2015

Syftet är att vidareutveckla strategier för FoU-samverkan mellan Sverige och Kina inom materialområdet. Basen är verksamheten inom Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre (SSEMAT). I projekt skapas en verksamhetsutveckling när det gäller organisation, FoU-områden samt förstärkta nätverk. Genom projektet skapas en plattform och struktur som skall ge förutsättningar för framtida projekt och aktiviteter mellan länderna. Nätverksbyggandet gäller speciellt Kina. Strategiutveckling kopplas till FoU- och innovationssystemens möjligheter i respektive land.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Full Professor at Materials and Manufacturing Technology

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-11-10