Verksamhetsutveckling svensk-kinesiskt materialsamarbete

Syftet är att vidareutveckla strategier för FoU-samverkan mellan Sverige och Kina inom materialområdet. Basen är verksamheten inom Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre (SSEMAT). I projekt skapas en verksamhetsutveckling när det gäller organisation, FoU-områden samt förstärkta nätverk. Genom projektet skapas en plattform och struktur som skall ge förutsättningar för framtida projekt och aktiviteter mellan länderna. Nätverksbyggandet gäller speciellt Kina. Strategiutveckling kopplas till FoU- och innovationssystemens möjligheter i respektive land.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor at Materials and Manufacturing Technology

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-11-10