Verksamhetsutveckling svensk-kinesiskt materialsamarbete
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet är att vidareutveckla strategier för FoU-samverkan mellan Sverige och Kina inom materialområdet. Basen är verksamheten inom Sino-Swedish Advanced Materials Exchange Centre (SSEMAT). I projekt skapas en verksamhetsutveckling när det gäller organisation, FoU-områden samt förstärkta nätverk. Genom projektet skapas en plattform och struktur som skall ge förutsättningar för framtida projekt och aktiviteter mellan länderna. Nätverksbyggandet gäller speciellt Kina. Strategiutveckling kopplas till FoU- och innovationssystemens möjligheter i respektive land.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05880
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-10