Simulering, prediktering och optimering av inkörningsförlopp i kuggtransmissioner

Syftet med projektet är att ta fram en industriellt tillämpbar metod för simulering av inkörning i kompletta manuella växellådor. Projektet har som effektmål att reducera bränsleförbrukningen med 1 procent genom att halvera de lastoberoende förlusterna.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor at Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania

Södertälje, Sweden

Volvo Technology

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Area of Advance

Production

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-11-10