Simulering, prediktering och optimering av inkörningsförlopp i kuggtransmissioner
Research Project , 2012 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en industriellt tillämpbar metod för simulering av inkörning i kompletta manuella växellådor. Projektet har som effektmål att reducera bränsleförbrukningen med 1 procent genom att halvera de lastoberoende förlusterna.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Full Professor at Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Production

Areas of Advance

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-11-29