Simulering, prediktering och optimering av inkörningsförlopp i kuggtransmissioner
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en industriellt tillämpbar metod för simulering av inkörning i kompletta manuella växellådor. Projektet har som effektmål att reducera bränsleförbrukningen med 1 procent genom att halvera de lastoberoende förlusterna.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2011-005448
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29