Simulering, prediktering och optimering av inkörningsförlopp i kuggtransmissioner
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en industriellt tillämpbar metod för simulering av inkörning i kompletta manuella växellådor. Projektet har som effektmål att reducera bränsleförbrukningen med 1 procent genom att halvera de lastoberoende förlusterna.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29