Security framework for vehicle communication

Uppkopplade lösningar för intelligent trafikstyrning (ITS), bekvämlighet- och underhållningsfunktioner exponerar fordonets nätverk för extern information och påverkan. Projektet syftar till att möjliggöra säker kommunikation till och från bilar. Mål för projektet är ett integrerat ramverk för att på ett verifierbart sätt kunna garantera säkerheten och inkluderar: interna nätverk extern kommunikation som V2V och V2I applikationer som kommunicerar över Internet.

Participants

Tomas Olovsson (contact)

Docent vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Collaborations

Volvo Car Corporation

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2015

More information

Latest update

2015-09-07