Säkerhetsramverk för fordonskommunikation (SeFram)
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Uppkopplade lösningar för intelligent trafikstyrning (ITS), bekvämlighet- och underhållningsfunktioner exponerar fordonets nätverk för extern information och påverkan. Projektet syftar till att möjliggöra säker kommunikation till och från bilar. Mål för projektet är ett integrerat ramverk för att på ett verifierbart sätt kunna garantera säkerheten och inkluderar: interna nätverk extern kommunikation som V2V och V2I applikationer som kommunicerar över Internet.

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28