AVSATS 2
Research Project , 2013 – 2017

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för kravställning och verifikation av icke funktionella krav som rör operatörernas upplevelser av programvaror för flygtrafikledning (ATM). De metoder som tas fram skall anpassas till varandra så att verifikationen harmonierar med de krav som tagits fram. För att säkerställa att resultaten från projektet exploateras på Saab ATM kommer projektet att studera hur förändring av arbetssätt och metoder kan ta hänsyn till ingenjörernas individuella variationer och egenskaper.

Participants

Robert Feldt (contact)

Professor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Software Engineering (Chalmers)

Emil Alégroth

Doktor vid Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Software Engineering (Chalmers)

Collaborations

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

Saab AB

Bromma, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2013–2017

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-19