Flygtrafikledningssystem: harmonisering av krav- och verifieringsprocess
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för kravställning och verifikation av icke funktionella krav som rör operatörernas upplevelser av programvaror för flygtrafikledning (ATM). De metoder som tas fram skall anpassas till varandra så att verifikationen harmonierar med de krav som tagits fram. För att säkerställa att resultaten från projektet exploateras på Saab ATM kommer projektet att studera hur förändring av arbetssätt och metoder kan ta hänsyn till ingenjörernas individuella variationer och egenskaper.

Deltagare

Robert Feldt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Emil Alégroth

Doktor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Saab AB

Bromma, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-19