Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus

Syftet med projektet är att ta fram en organisationsmodell som är anpassad till patienter med ett avancerat omvårdnadsbehov och som vårdas inom slutenvården på akutsjukhus samt en genomförandeplan. I slutet av den här fasen av projektet ska det finnas en beskrivning av organisationsmodellen samt en genomförandeplan.

Participants

Peter Fröst (contact)

at Achitecture, Building Design

Collaborations

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-08-15