Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus
Research Project , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en organisationsmodell som är anpassad till patienter med ett avancerat omvårdnadsbehov och som vårdas inom slutenvården på akutsjukhus samt en genomförandeplan. I slutet av den här fasen av projektet ska det finnas en beskrivning av organisationsmodellen samt en genomförandeplan.

Participants

Peter Fröst (contact)

Artistic Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Collaborations

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-08-15