Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att ta fram en organisationsmodell som är anpassad till patienter med ett avancerat omvårdnadsbehov och som vårdas inom slutenvården på akutsjukhus samt en genomförandeplan. I slutet av den här fasen av projektet ska det finnas en beskrivning av organisationsmodellen samt en genomförandeplan.

Deltagare

Peter Fröst (kontakt)

Konstnärlig professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-15