Miljövänlig och effektiv utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor
Research Project , 2014 – 2017

Syftet med projektet är att med miljövänliga och effektiva metoder ta tillvara sällsynta jordartsmetaller från källor som i dagsläget inte betraktas som råvarumaterial, till exempel restprodukter från annan gruvindustri. Genom noggranna analyser och innovativa lakningsmetoder som följs upp av effektiva extraktionsmetoder, skall behoven av REE bättre kunna tillgodoses. Genom ett ambitiöst program för kunskapsdelning skall resultatet kunna nå ut till både industri och akademi. Projektets resultat skall ge möjlighet att ta ännu ett steg mot cirkulär råmaterialhushållning. Projektet skall säkra att kunskap om uthållig mineralproduktion förvärvas och sprids samtidigt som nya metoder testas. Projektsamarbetet skall ge ett uthålligt angreppssätt på hela produktionskedjan som ger miljövinster och bättre ekonomi.

Participants

Christian Ekberg (contact)

Full Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Teodora Retegan Vollmer

Professor at Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Energy and Material, Nuclear Chemistry

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2014–2015

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2014–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-03-27