Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av bioolja
Research Project , 2012 – 2014

Projektet syftar till att bygga en testanläggning för odling av algbiomassa från mikroalger samt efterföljande separation/extraktion av bioolja frå algerna och därmed få kunskaper om hur algodling, separation och oljeextraktion fungerar i praktiken vid ett massa- och pappersbruk. Målen är att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser vid ett massa- och pappersbruk och utvinna bioolja för analys av användbarhet.

Participants

Eva Albers (contact)

Utbildningssekreterare vid Industrial biotechnology

Collaborations

Head Engineering

Stockholm, Sweden

Karlstad University

Karlstad, Sweden

Nordic Paper Bäckhammar

Kristinehamn, Sweden

Nynas

Nynäshamn, Sweden

Perstorp BioProducts

Stenungsund, Sweden

Region Värmland

Karlstad, Sweden

Simris Alg

Hammenhög, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2012–2014

More information

Latest update

2018-09-06